Zaloguj się:

Blog

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju dla pracy branży kurierskiej w okresie pandemii

Poniżej wytycznie dotyczące nadawania i odbierania przesyłki od klientów stanowiące o bezpieczeństwie pracy:

Zapewnienie bezdotykowej obsługi podczas procesu odbierania/nadawania przesyłek poza oddziałem

  1. Obowiązek zasłaniania ust i nosa przez pracowników - kurierów, listonoszy a także zachęcanie adresatów przesyłek do zasłaniania ust i nosa przy kontakcie z kurierem, niezależnie od miejsca odbioru przesyłki.
  2. Obowiązek korzystania przez pracowników ze środków ochrony osobistej zapewnionych przez pracodawcę a sprzyjających minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.
  3. Ograniczenie kontaktu fizycznego m.in. poprzez niepodawanie dłoni na przywitanie.
  4. Przestrzeganie zawieszenia wykonywania w okresie epidemii obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej, oraz - w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo – możliwie szerokie stosowanie alternatywnych form potwierdzenia doręczenia innych przesyłek wymagających potwierdzenia doręczenia.
  5. Maksymalne ograniczenie przypadków przekazywania przedmiotów (w tym skanerów, długopisów) podczas procesów odbierania i nadawania przesyłek.
  6. Ograniczenie wszelkich formalności pisemnych np. przy składaniu reklamacji.
  7. Zachęcanie klientów do płatności za przesyłki za pobraniem w formie bezgotówkowej.  
  8. Podczas przyjmowania gotówki zalecane jest używanie rękawiczek przez pracowników lub stosowanie środków dezynfekujących.
  9. O ile nie stoi to w sprzeczności z charakterem usługi, zniesienie lub ograniczenie do niezbędnego minimum obowiązku oczekiwania przez pracownika - kuriera na sprawdzenie przesyłki przez odbiorcę.

Certyfikaty

Obsługa transakcji

Newsletter

Wpisz swój email aby otrzymywać informacje na temat aktualnych promocji oraz nowej oferty.