Zaloguj się:Ważne informacje dotyczące przesyłek paletowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z projektem ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku, w marcu b.r. zacznie obowiązywać system monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa określa kategorie towarów, które będę wymagały rejestrowania na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Do rejestracji zobligowane będą wszystkie podmioty biorące udział w transakcji tj. wysyłający, przewoźnik i odbierający. Firma Raben Logistics Polska sp. z o.o. podejmuje działania zmierzające do dostosowania systemów obsługi zleceń transportowych.

Uprzejmie prosimy o zgłoszenie do lokalnego Działu Obsługi Klienta jeśli transportowane za naszym pośrednictwem towary należą do tzw. pakietu transportowego, czyli znajdują się na liście towarów wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Aktualne informacje dotyczące ustawy, w tym towarów objętych monitorowaniem znajdują się na stronie:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=355D3498A69C6EC6C12580B4005234A3

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/1244_u/$file/1244_u.pdf

Zalecamy następujące zasady pakowania palet: http://www.pack4you.pl/artykuly/transport-palet

Zwroty przesyłek, odmowa przyjęcia, są płatne.

RABEN odbiór na następny dzień - zamówienie i zaksięgowana wpłata przesłane do godziny 15:00, dzień roboczy wcześniej (bez sobót, niedziel). List przewozowy wysyłany jest na maila. Wymagana jest drukarka do jego wydruku.

W przypadku gdy w miejscu dostawy jest ograniczenie wjazdu samochodów do 3,5 t, transport odbywa się na ryzyko Zleceniodawcy.

Zleceniodawca,w tym przypadku powinien liczyć się z możliwymi dodatkowymi kosztami, związanymi z dostawą transportem typu bus, opóźnieniem dostawy, braku możliwości realizacji zlecenia.

Spedycja Raben czynna jest w dni robocze do godziny 16 i do tej godziny mamy możliwość zgłaszania uwag i wyjaśniania przebiegu realizacji zlecenia.

Prosimy wszelkie uwagi należy zgłaszać do Pack4you, a nie bezpośrednio do Raben, czyli do strony z którą zawarto umowę.

Hellmann odbiór na następny dzień - zamówienie i zaksięgowana wpłata przesłane do godziny 16:00, dzień roboczy wcześniej (bez sobót). Na maila wysyłana jest etykieta.

Brak gotowości w dniu odbioru, dostawy może wiązać się z anulowaniem zlecenia oraz kosztami związanymi z pustym przejazdem, liczonymi według km.
Przesyłki paletowe kraj - odbiór może się odbyć do dwóch dni roboczych, dostawa do 2 dni roboczych (kraj). Przewoźnik stara się doręczać w terminie 1 dnia roboczego.
Przesyłki paletowe, międzynarodowe realizowane są, według regulaminów wybranego przewoźnika.
Przesyłki paletowe, realizacja rampa-rampa.

Przesyłki paletowe nie dostarcza się pod drzwi na piętro.
Załadunek i rozładunek, należy w gestii Nadawcy.
Należy przekazać w uwagach wszystkie informacje konieczne do prawidłowej realizacji zlecenia, jak utrudniony dojazd, prośba o samochód z windą itp. (możliwa opcja płatna przy przesyłkach zagranicznych).
Obowiązuję tylko jedna próba dostawy i odbioru.
Kolejna dostawa, zmiana adresu może być dodatkowo płatna.
Kurierzy nie mają obowiązku dzownić do Nadawcy i Odbiorcy

Prosimy o dokładnie deklarowanie wagi i wymiarów przesyłki łącznie z opakowaniem.
Cena dotyczy zadeklarowanej wagi i wymiarów. Waga i wymiary są weryfikowane na magazynach przewoźników (nie przez kurierów).
Prosimy o zachowanie dowodu potwierdzającego wagę i wymiary przesyłki. Dziękujemy za zrozumienie.

 

 

Kurier SUUS Zlecenie opłacone do 15 dzień roboczy poprzedzający odbiór.

Możliwe dopłaty w spedycji międzynarodowej
- auto z windą 
- POD - 28 zł brutto
- dostawa do osoby prywatnej
- dostawa do centrum
- magazynowanie.

kurier Erontrans  Zlecenie opłacone do 15 dzień roboczy poprzedzający odbiór.

Przesyłki są dostarczane do miejsca z możliwością dojazdu auta dostawczego lub do pierwszego krawężnika. Brak usługi wnoszenia przesyłek. Erontrans zastrzega sobie prawo do zwrotu przesyłki do nadawcy, w przypadku braku możliwości dostawy na koszt zleceniodawcy. Zakazuje się przewozu silników, olejów, towarów SENT i ADR W przypadku nadania wyżej wymienionych towarów, przewoźnik zastrzega sobie prawo do obciążenia zleceniodawcy karą wysokości 1000 zł netto kary + koszty transportu i odbiór towaru na własny koszt z magazynu gdzie towar zostanie zatrzymany.

Informację o windzie i nnych szczegółach, ważnych danych do realizacji, należy wpisać w zleceniu. Winda możliwa tylko do wagi 800 kg.

 

Dostawa do 2 dni robocze, odbiór do 2 dni roboczych. 

Dostawę i odbiór relalizuje się od 8-16 

Przewoźnika dolicza za pusty podjazd - zwrot kosztów poniesionych przez przewoźnika. 

Należy wpisać wszelkie uwagi, co konieczności windy i innych informacji, korzystnych do realizacji zlecenia.