Zaloguj się:Przesyłki kurierskie poza Unię Europejską

GLS

Od dnia 01.04.2015 Ministerstwo Finansów wprowadza szczegółową instrukcję dotyczącą kwalifikacji towarów.

Z tego powodu wymagane będzie aby na fakturach towarów kierowanych do odpraw celnych we wszystkich Agencjach Celnych w tym również w Agencji Celnej Raben, gdzie występują ubrania, kosmetyki, buty, elementy szklane, metalowe, drewniane itp. wymieniony został skład lub materiał z jakiego składa się dany przedmiot lub grupa przedmiotów lub dołączona była specyfikacja towaru .

Proces ten ma na celu umożliwienie dokonania jednoznacznej identyfikacji i kwalifikacji towarowej produktu.

Prosimy o zastosowanie się do nowych przepisów w przypadku wysyłki paczek na kierunki celne aby uniknąć opóźnień w transporcie paczek.

Koszty odprawy celnej 100 PLN eksport, 123 PLN import (23% VAT) za 5 pozycji na fakturze, powyżej 5, koszt za następną 6 PLN netto.

Paczki do krajów bałkańskich obowiązuje dopłata 100 PLN do odprawy celnej.

Przesyłki do Szwajcarii - GLS wymagają odprawy celnej. W przypadku przesyłek o wartości do 22 EUR, obowiązuje odprawa celna uproszczona. W tym przypadku potrzebna jest karta odprawy celnej i faktura proforma.

Przesyłki na Wyspy Normandzkie (Kanałowe) - dla każdej wartości przesyłek obowiązuje odprawa pełna - koszt 123 PLN.

Przesyłki o wartości powyżej 22 EUR wymagają pełnej odprawy celnej i upoważnienia Agencji Celnej. Wzory dokumentów wysyłamy mailem. Przy odprawie celnej osoba prywatna musi wypełnić upoważnienie w 3 egzemplarzach. Do dokumentów należy dołączyć ksero dowodu osobistego, karta odprawy celnej, faktura proforma, wpłata 17 PLN za upoważnienie no konto podanego Urzędu Miasta (opłata jednorazowa jeśli się zaznaczy stały rodzaj upoważnienia). Dokumenty należy dokleić (dobrze!) w kopercie do paczki, z napisem odprawa celna. Mimo, iż osoba prywatna nie wysyła towaru na sprzedaż, a często jest to prezent, musi wypełnić dokumenty do odprawy, dla przesyłek o wartości powyżej 22 EUR, dokumenty do odprawy pełnej, dla przesyłek poniżej 22 EUR uproszczonej.

Firma musi posiadać również numer EORI, jest to numer nadawany przez Urząd Celny. Do dokumentów należy dołączyć w przypadku braku upoważnienie dla Agencji Raben, NIP Regon, zaświadczenie o działalności lub KRS, opłatę 17 PLN za upoważnienie, upoważnienie dla agencji celnej w 3 egzemplarzach, fakturę, kartę odprawy celnej.

W przypadku przesyłek poza Unię podajemy tylko koszt transportu, w każdym kraju obowiązują dodatkowo indywidualne opłaty celne i podatki. Przed wysyłką należy sprawdzić, które można wysyłać do Szwajcarii, oraz jakie zasady panują podczas odpraw celnych oraz jakie towary są dozwolone do przewozu. Cena przesyłki, obejmuje tylko koszty transportu, nie zawiera kosztów ewentualnego cła i podatku. Firma Pack4you nie dysponuje obowiązującymi stawkami ceł i podatków. Urząd Celny ma prawo zrewidować zawartość paczki, lub zakwestionować jej wartość. Wówczas mimo, iż zadeklarowano wartość przesyłki 22 EUR, naliczony zostają należności celne oraz odprawa celna, która w GLS jest płatna.

Informujemy, że Odbiorca jest zobowiązany do zapłaty cła i podatku, w przypadku odmowy, kwota ta zostanie refakturowona na Państwa, zgodnie z regulaminem GLS. Należy wziąć pod uwagę, że podatek i cło rozliczane są w formie przelewu, a nie pobierania przy odbiorze.

UPS

Przesyłki poza Unię Europejską - UPS. Cenę przesyłek należy sprawdzić w cenniku usług lotniczych. Przesyłki poza Unię Europejską wymagają odprawy celnej (wyjątkiem są listy, dokumenty papierowe). Usługa dokumenty do 0,5 kg jest zarezerwowana, dla listów i dokumentów do 0,5 kg, nie można w tej usłudze wysyłać próbek, należy wybrać usługę paczki. W przypadku przesyłek o wartości do 1000 EUR, jeśli produkt nie jest na sprzedaż, wymagane jest utworzenie komunikatu IE599, lub ze względu na specyfikę towaru, wymagana jest pełna odprawa (np. modemy, sprzęt informatyczny, każdorazowo trzeba sprawdzić w agencji celnej UPS itd.)obowiązuje odprawa celna uproszczona. Wzory dokumentów wysyłamy mailem. Firma musi posiadać również numer EORI, jest to numer nadawany przez Urząd Celny. W przypadku przesyłek poza Unię podajemy tylko koszt transportu, w każdym kraju obowiązują dodatkowo indywidualne opłaty celne i podatki. Przed wysyłką należy sprawdzić u operatora UPS listę rzeczy, które można wysyłać do danego kraju, oraz jakie zasady panują podczas odpraw celnych.

W przesyłkach UPS istnieje obowiązkowy wymóg umieszczenia tzw NIP Odbiorcy na Dowodzie Nadania UPS dla przesyłek niedokumentowych Worldwide do następujących krajów: BRAZYLIA, ARGENTINA, CHILE, EKWADOR

Zasady wysyłania przesyłek do Rosji do osób prywatnych:

Brak wpisu NIP Odbiorcy w systemach UPS (transmisja EDI oraz UDC Key Entry) automatycznie spowoduje zatrzymanie przez Urząd Celny przesyłki w tych krajach do wyjaśnienia, co wiąże się z ewentualnym opóźnieniem w doręczeniu.

Informujemy, że cennik przesyłek poza Unię ma stawkę 0 VAT.

W przesyłkach poza Unię, niektóre kody pocztowe lub miejscowości nie są obsługiwane przez UPS Prosimy o konsultowanie możliwości wysyłki przed jej nadaniem. W szczególności dotyczy to krajów Rosja, Ukraina, Białoruś, lub w przypadku importów krajów Ameryki Łacińskiej Afryki, Ameryki Południowej.

Zasady wysyłania przesyłek do Rosji do osób prywatnych:

Wartość towaru z wyłączeniem niektórych lokalizacji (np Moskwa), nie może przekraczać 200 EUR, wraz z kosztami transportu.

Zgodnie z rosyjskimi przepisami celnymi odbiorca powinien dostarczyć dokumenty potrzebne do odprawy celnej. Podstawowe dokumenty to:

Począwszy od 7 lutego 2014, Rosyjska Federalna Służba Celna wymaga następujące informacje dla wszystkich przesyłek niedokumentowych o wartości poniżej 1000 EUR:

Dodatkowe dokumenty celne mogą być wymagane przez władze celne na żądanie. Prosimy odbiorców, aby mieli gotową do wglądu kopię paszportu i mogli odpowiadać na pytania / prośby o dodatkową dokumentacje w celu zakończenia odprawy ich przesyłek. Nadawcy mogą pomóc w tym procesie poprzez informowanie swoich odbiorców o tych wymaganiach.

Rodzaje wysyłanych dokumentów zarówno dla osoby prywatnej i firm są takie jak w GLS (patrz wyżej).

Turcja - Obowiązkowe informacje dotyczące Manifestu Podsumowującego

Aktualizacja serwisowa

Zgodnie z rozporzadzeniem celnym Uzupełnienie - 10, wydanym przez Ministerstwo Cła i Handlu opublikowanym w Dzienniku Ustaw (nr. 27369 z dnia 7 października 2009r.), z dniem 1 czerwca 2016 roku obowiązkowe jest zadeklarowanie poniższej informacji w Manifeście Podsumowującym dotyczącej towarów, które mają wejść na obszar celny Turcji, a których wartość wynosi powyżej 75 EUR i/lub podlegają ocleniu:

Powyższe informacje nadawca musi wpisać w odpowiednie miejsca na dowodzie nadania. W celu uniknięcia opóźnień, odbiorcy powinni przekazać nadawcy swój numer podatkowy i poinformować go o wpisaniu zarówno tego numeru na dowodzie nadania jak i 4-cyfrowego kodu HS.

Na papierowych wersjach dowodów nadań oraz generowanych przez narzędzia wysyłkowe UPS, numer identyfikacji podatkowej może być napisany w polu "Numer VAT/ Numer Identyfikacyjny Odbiorcy na potrzeby odprawy celnej", natomiast kod HS może być napisany w polu "Opis towaru" lub na fakturze w sekcji "Kod taryfy".

Palety międzynarodowe Raben, UPS:

Wysyłanie pomiędzy krajami z poza Unii

Usługa możliwa wyłącznie między firmami, po uprzedniej konsultacji możliwości.