Zaloguj się:

Zasady pakowania przesyłek

 1. Przewoźnik DPD wysyła wyłącznie w opakowaniach kartonowych, inne opakowania są wyłączone z przewozu.
 2. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają opakowania, Nadawca zobowiązany jest oddać w opakowaniu spełniającym wymogi DPD SP.
 3. Opakowanie powinno między innymi:
  • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
  • być odpowiednio wytrzymałe i szczelne;
  • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
  • być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie!”, „Szkło”, „Góra/Dół”, „Nie przewracać”, itp.;
  • być pozbawione zabezpieczeń mogących uszkodzić te i inne przewożone przesyłki.
 4. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
 5. W przypadku, gdy Nadawca dostarczy do DPD SP przesyłkę nie opakowaną lub opakowaną niewłaściwie DPD SP będzie uprawniony do zapakowania przesyłki we właściwy sposób, na koszt Zleceniodawcy.

Szczegółowa lista tu - lista towarów zabronionych.

Zleceniodawca lub działający w jego imieniu Nadawca, nie będący Zleceniodawcą gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo zadeklarowana, opisana w liście spedycyjnym.

Linki dotyczące pakowania