Zaloguj się:

Zasady pakowania palet

Przesyłki są dostarczane do miejsca z możliwością dojazdu auta dostawczego lub do pierwszego krawężnika. Brak usługi wnoszenia przesyłek. Erontrans zastrzega sobie prawo do zwrotu przesyłki do nadawcy, w przypadku braku możliwości dostawy na koszt zleceniodawcy. Zakazuje się przewozu silników, olejów, towarów SENT i ADR W przypadku nadania wyżej wymienionych towarów, przewoźnik zastrzega sobie prawo do obciążenia zleceniodawcy karą wysokości 1000 zł netto kary + koszty transportu i odbiór towaru na własny koszt z magazynu gdzie towar zostanie zatrzymany.

Informację o windzie i nnych szczegółach, ważnych danych do realizacji, należy wpisać w zleceniu. Winda możliwa tylko do wagi 800 kg.

 

Dostawa do 2 dni robocze, odbiór do 2 dni roboczych. 

Dostawę i odbiór relalizuje się od 8-16 

Przewoźnika dolicza za pusty podjazd - koszt wg wyliczeń przewoźnika za dojazd 

Należy wpisać wszelkie uwagi, co konieczności windy i innych informacji, korzystnych do realizacji zlecenia.