Zaloguj się:

ZASADY PAKOWANIA PRZESYŁEK

Zasady ogólne:

Paczka powinna być zapakowana w karton, odpowiednio zabezpieczony, zaklejony szeroką taśmą. Wolne przestrzenie należy wypełnić (papier, folia), tak aby towar nie przesuwał się. Każdą paczkę należy wysłać oddzielnie, gdyż grupowanie paczek czy związywanie razem, może ulec rozdzieleniu podczas transportu i zagubieniu. Etykietę z adresem najlepiej umieścić na stronie paczki o najszerszej powierzchni. Paczka powinna być pozbawiona starych, niepotrzebnych etykiet.

Paczka nie może przekraczać wymaganej wagi 30 kg (dla paczek krajowych), oraz 40 kg (dla paczek międzynarodowych), gdyż skutkuje to zwrotem do magazynu i odbiorem osobistym.

GLS nie przyjmuje do przewozu przesyłek na paletach w skrzyniach. Wysłanie paczki w skrzyni i na palecie, odbywa się na ryzyko Nadawcy, może być związane z dodatkowym kosztem za NTT 80 PLN lub zwrotem na koszt Nadawcy.
W przypadku stwierdzenia NTT poza Polską, dopłata NTT obowiązuje według stawek GLS zagranicznych filii i może wynosić nawet 50 EUR netto.

Paczka została właściwie opakowana w sposób zabezpieczający ją w trakcie realizacji Usługi przed utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem, w szczególności opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte i zabezpieczone (w postaci plomb, pieczęci lakowych, taśm samoprzylepnych lub nalepek itp.) w sposób uniemożliwiający dostęp do zawartości Paczki bez pozostawienia widocznych śladów, a także posiadać odpowiednie zabezpieczenie wewnętrzne uniemożliwiające przesuwanie się zawartości Paczki,

W przypadku paczek nie zapakowanych w kartony, o nietypowych kształtach, których kształt nie umożliwia przesortowanie mechanicznie i wymaga sortowania ręcznego istnieje możliwość dopłaty pobieranej przez GLS - 80 PLN (sortowanie ręcznie).

Kiedy najczęściej można się liczyć z dopłatą:
Paczkami NTT mogą być paczki np:
- rowery
- kanistry
- wiadra, puszki z farbą
- worki z produktami sypkimi (w tym karma dla zwierząt)
- opony zapakowane więcej niż dwie w jednej przesyłce
- części samochodowe
- wystające elementy z paczek, przeszkadzające w sortowaniu mechanicznemu
- meble
- pręty i wiązki prętów
- paczki o nieregularnych kształtach
- paczki o przekroczonej szerokości 80 cm i szerokości 60 cm
- małe elementy zapakowane wyłącznie w foliopak
- palety, podpaletowania, skrzynie


GLS nie przyjmuje do przewozu przesyłek na paletach w skrzyniach. Wysłanie paczki w skrzyni i na palecie, odbywa się na ryzyko Nadawcy, może być związane z dodatkowym kosztem za NTT 80 PLN lub zwrotem na koszt Nadawcy.

W GLS moga wystąpić następujące dopłaty dodatkowy koszt 80 PLN.
Opłata za ręczną obsługę (NTT) – opłata pobierana przez GLS Poland za ręczną obsługę Paczki niestandardowej, w przypadku gdy gabaryty Paczki przekraczają wymiary wskazane w pkt VI ust. 1 lit. l) lub Nadawca nie dopełnił obowiązku wynikającego z pkt VI ust. 1 lit. m); przedmiotowa opłata wyróżniona jest na fakturze jako odrębna pozycja;

- Opłata za paczkę przeważoną - opłata pobierana przez GLS Poland za przyjęcie do przemieszczenia Paczki o wadze wyższej niż wskazana w pkt. II Regulaminu;
- Opłata za paczkę ponadgabarytową - opłata pobierana przez GLS Poland za przyjęcie do przemieszczenia Paczki o gabarytach przekraczających dopuszczalne gabaryty Paczki wskazanea w pkt. II Regulaminu;

Regulamin: https://gls-group.eu/PL/pl/regulamin

Przekazanie Paczki o rozmiarze lub wadze większych niż wskazane w pkt II Regulaminu, jak i zlecenie Usługi dodatkowej Cash-Service o wartości wyższej niż 6.000,-zł – odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Klienta. GLS Poland jest uprawniony do zwrotu przedmiotowej Przesyłki na koszt Nadawcy.

 1. Paczki krajowe:
  1. waga jednostkowa do 30 kg;
 2. Przesyłki międzynarodowe:
  1. waga jednostkowa do 30,0 kg;
  2. Prosimy o uważane ważenie paczek. Przekroczenie wagi z danego przedziału wagowego, związane jest z zafakturowaniem przesyłki za następny przedział wagowy;
 3. Ograniczenia:
  1. Długość najdłuższego boku nie może przekroczyć 200cm dla GLS;
  2. Szerokość paczki nie może przekroczyć 80 cm, a jej wysokość 60 cm
 4. Sposób oblicznia:
  1. obwód + najdłuższy bok nie może przekroczyć 300cm;