Zaloguj się:

ZASADY PAKOWANIA PRZESYŁEK

 1. Jeżeli ponownie wykorzystuje się opakowanie lub karton, należy usunąć wszystkie stare naklejki. Jeśli pozostaną na nich oznakowania „Towary Niebezpieczne”, spowoduje to zatrzymanie i kontrolę przesyłki, a tym samym opóźnienie doręczenia i problemy dla Państwa, jak również Państwa klientów.
 2. W przypadku wysyłania artykułów, które mogą być mylnie uznane za Towary Niebezpieczne (np. ze względu na dziwną nazwę, wygląd itp.) warto wyraźnie oświadczyć w dokumentach przewozowych, że dane towary „nie są klasyfikowane jako Towary Niebezpieczne”. Dzięki temu przesyłka nie będzie narażona na niepotrzebne opóźnienia. Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może pociągnąć za sobą surowe kary dla nadawcy.
 3. Ograniczenia dotyczące usług
  1. UPS nie dostarcza do i nie odbiera przesyłek ze skrytek pocztowych. Maksymalna wartość lub zadeklarowana wartość jednej paczki może wynosić 50 tys. USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie. Maksymalna wartość lub zadeklarowana wartość paczki zawierającej biżuterię lub zegarki na rękę (oprócz sztucznej biżuterii i niskiej klasy zegarków) może wynosić 500 USD lub równowartość tej kwoty w lokalnej walucie.
  2. Usługa Przesyłka za pobraniem (COD) jest świadczona w obrębie Polski, UE, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Maksymalna kwota, jaka może być pobrana, wynosi 50 tys. USD lub równowartość w walucie lokalnej za paczkę w przypadku transakcji czekowych. Maksymalna kwota w gotówce przyjmowana przez UPS od jednego adresata dla jednego nadawcy na dzień wynosi 5 tys. USD lub równowartość w walucie lokalnej (we Francji maksimum 750 EUR). Maksymalna wartość lub deklarowana wartość paczki przy opcji przesyłki zwrotnej UPS 1 Attempt Returns Plus wynosi 1.000 USD a przy opcji UPS 3 Attempts Returns Plus wynosi 50 tys. USD lub równowartość w walucie lokalnej. Informację o równowartości tych kwot w lokalnej walucie można uzyskać w biurze obsługi klienta UPS.
 4. Ograniczenia ciężaru i rozmiarów
  1. Firma UPS ustaliła określone ograniczenia masy i rozmiaru paczek wysyłanych przez użytkownika korzystającego z usług UPS. Ograniczenia podane poniżej odnoszą się jedynie do pojedynczych paczek. Nie ma ograniczeń odnośnie całkowitej masy wysyłki lub całkowitej liczby paczek w wysyłce. Wagę należy podawać jako liczby całkowite zaokrąglone w górę. Waga i wymiary przesyłek w usługach międzynarodowych oraz krajowych usługach paczkowych:
   1. maksymalny ciężar jednej paczki (rzeczywisty i wymiarowy) wynosi 70 kg,
   2. maksymalna długość paczki wynosi 270 cm w przypadku wszystkich usług paczkowych,
   3. suma długości i obwodu paczki może wynosić maksymalnie 419 cm,
   4. paczki, które ważą ponad 25 kg muszą być oznakowane specjalną etykietą ciężkiej paczki,
   5. paczki o dużej różnicy pomiędzy rozmiarem i wagą mogą mieć większy ciężar wymiarowy niż ich faktyczna waga; w takim przypadku UPS zastosuje opłaty w oparciu o ciężar wymiarowy,
   6. paczki, które wymagają dodatkowych czynności przewozowych, mogą podlegać opłacie za dodatkową obsługę,
   7. paczki, których wymiary przekraczają pewne ograniczenia rozmiarowe, ale nie są większe niż maksymalny rozmiar paczki ustalony przez UPS, mogą podlegać dodatkowej opłacie dla dużych paczek,
   8. paczki, które wykraczają poza ograniczenia UPS dotyczące wagi i rozmiaru nie są przyjmowane do przewozu; jeżeli znajdą się w systemie małych paczek UPS, będą podlegać opłacie za przekroczenie maksymalnych limitów,
   9. UPS nie obsługuje międzynarodowych przesyłek paletowych, o ile usługodawcą nie jest UPS Supply Chain Solutions,
  2. waga i wymiary przesyłek w krajowych usługach doręczanych tego samego dnia:
   1. maksymalny ciężar pojedynczej paczki wynosi 70 kg w usługach UPS Today Express Saver, UPS Today Standard; w usłudze UPS Today Express maksymalna waga przesyłki wynosi 70 kg,
   2. realizacja usług UPS Today, w przypadku gdy ciężar przesyłki przekracza 70 kg, jest możliwa wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu z lokalnym biurem UPS,
   3. maksymalna długość paczki wynosi 120 cm, szerokość 80 cm, wysokość 80 cm; długość definiuje się jako długość najdłuższego boku paczki lub przedmiotu. Obwód definiuje się jako (2 x szerokość) + (2 x wysokość);
 5. Opłata za dodatkową obsługę
  1. Dodatkowa obsługa ma zastosowanie do:
   1. Dowolnego artykułu zamkniętego w zewnętrznym pojemniku wysyłkowym wykonanym z metalu lub drewna.
   2. Dowolnego przedmiotu o kształcie walca, takiego jak beczka, bęben, wiadro lub opona, który nie jest w pełni zamknięty w pojemniku wysyłkowym wykonanym z falistej tektury.
   3. Dowolnej paczki o najdłuższym boku przekraczającym 122 centymetrów lub drugim boku przekraczającym 76 centymetrów.
   4. Dowolnej paczki, której rzeczywista waga jest większa niż 32 kilogramy.
   5. Każdej paczka w przesyłce, w której średnia waga paczki przekracza 32 kilogramy i dla której nie podano szczegółowych wag poszczególnych paczek na dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS.
  2. Firma UPS zastrzega sobie także prawo do zastosowania opłaty za dodatkową obsługę do każdej paczki, która według jej uznania takiej obsługi wymaga.
   W związku z zastosowaniem dodatkowej obsługi i ewentualnymi opóźnieniami w transporcie tego rodzaju przesyłek, UPS nie oferuje gwarancji zwrotu kosztów za przesyłki, w przypadku których została zastosowana dodatkowa obsługa. UPS nie zwraca poniesionych kosztów transportu w przypadku niedotrzymania wyznaczonego terminu doręczenia dla przesyłek, które wymagały dodatkowej obsługi.
  3. Duża paczka
   W przypadku przekroczenia wymiarów powyżej 330 cm do 419 cm, paczka jest traktowana jako "duża paczka". W przypadku dużych paczek stosowana jest minimalna waga podlegająca opłacie i wynosi ona 40kg. Ponadto zostanie zastosowana opłata dodatkowa dla dużej paczki w kwocie 163 PLN. UPS oferuje usługę doręczania i odbioru w strefach rozszerzonych (odległych) i obszarach miejskich. Do kosztu każdej przesyłki odbieranej i/lub doręczanej w strefach rozszerzonych doliczana jest opłata dodatkowa (zakres kodów pocztowych strefy na www.ups.com oraz na stronie www.pack4you.pl (Cennik opłat strefowych (UPS)). Usługa COD dostępna jest w UE, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. Szczegółowy cennik usług dodatkowych znajduje się tu: (Cennik usług dodatkowych)
  4. Przesyłka nietypowa
   Dodatkowa obsługa oraz opłaty za dodatkową obsługę mają zastosowanie w następujących przypadkach:
   1. Przedmioty opakowane w zewnętrzne kontenery wysyłkowe wykonane z metalu lub drewna
   2. Przedmioty o kształcie cylindrycznym, takie jak: beczki, bębny, wiadra lub opony, które nie są całkowicie zamknięte w opakowaniu zewnętrznym z tektury falistej
   3. Przedmioty o kształcie okrągłym, cylindrycznym, owalnym, o nieregularnych kształtach, z wystającymi elementami lub z lepką powierzchnią, uniemożliwiającą swobodne zsuwanie się (np. folie, gumy, itp.)
   4. Przedmioty, których zawartość stanowią luźne, ciężkie elementy lub płyny (w tym chemikalia)
   5. Paczki międzynarodowe, których dłuższy bok przekracza 150 cm lub drugi dłuższy bok przekracza 76 cm
   6. Paczki krajowe, których długość przekracza 120 cm lub szerokość 80 cm lub wysokość 80 cm lub suma długości i obwodu przekracza 300 cm
   7. Paczki, których waga rzeczywista jest większa niż 32 kg
   8. Przesyłki, w których średnia waga paczki w przesyłce przekracza 32 kg i waga każdej paczki nie jest określona w dokumencie źródłowym lub w automatycznym systemie wysyłkowym UPS. UPS zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za dodatkową obsługę dla każdej paczki, która w ocenie UPS wymaga specjalnej obsługi. Opłata za dodatkową obsługę nie będzie naliczana, kiedy zastosowana jest opłata dodatkowa za dużą paczkę.
   9. Doręczenie pod adres prywatny - Firma UPS udostępnia usługę doręczenia przesyłki na adres domowy, jak również adres firmowy. Przesyłka adres domowy to dostawa do domu lub siedziby firmy, która działa w domu (nie jest otwarta publicznie).

Więcej informacji na temat pakowanie można sprawdzić tu:
http://www.ups.com/packaging/?loc=pl_PL