Zaloguj się:

Blog

Reklamacja przesyłek w firmach kurierskich
Reklamacja przesyłek w firmach kurierskich Mimo, iż każda ze stron chciałaby tego uniknąć, czasami zdarza się reklamacja przesyłek z powodu ich uszkodzenia. Poniżej przedstawiamy kilka naszych rad jak przygotować się do ewentualnej reklamacji i jak taka reklamacja przesyłek wygląda:
  • Ważnym elementem jest dobre przygotowanie zabezpieczenia paczki do transportu. Nie należy zakładać, że sam karton czy folia wystarczy. Przesyłka jedzie w długą podróż, po różnych drogach, znajduje się między innymi przesyłkami oraz jest przeładowywana na trasie. Dlatego ważne jest zabezpieczenie jej do transportu zgodnie z zasadami panującymi w firmach i zawsze podawanych na stronie. Zabezpieczenie przesyłki należy do obowiązków Nadawcy. Ważne jest to także, że ubezpieczyciel czy strona rozpatrująca reklamację zawsze będzie sprawdzać czy właściwie opakowano towar do przewozu.
  • Jeśli w przesyłce znajdzie się towar wyłączony z przewozu, reklamacja nie będzie uznana, będzie to miało znaczenie w każdym przypadku czy to częściowej straty, zniszczenia czy zagubienia. Wysyłając przesyłkę zatwierdza się regulamin firmy przewozowej, a to oznacza, że akceptuje się jego postawienia. Firma przewozowa może zaznaczyć w nim, że nie przewozi np. szkła. Jeśli w szafce zbije się szyba, którą przewożono, towar może zostać uznany jako wyłączony z przewozu i reklamacja nie uznana.
  • Pamiętaj o sprawdzeniu przesyłki przy odbiorze, jej opakowania, a najlepiej i zawartości, a w razie konieczności spisania protokołu szkody. Przewoźnik odpowiada za przesyłkę od momentu jej odebrania do momentu jej dostarczenia, a to znaczy, że jeśli obierzesz przesyłkę podpisując list czy odbiór, odbierasz ją bez zastrzeżeń. Na wady ukryte jest co prawda 7 dni, jednak po odjeździe kuriera odbiorca prawdopodobnie będziesz musiał udowodnić, że szkoda powstała w przewozie, a nie później np. podczas upadku. Jest to niezwykle trudne.
Czas jest na złożenie reklamacji Szkodę należy zgłosić jak najszybciej. Prawo Przewozowe daje nam 7 dni. Niektóre firmy przewozowe, przedłużają czas na zgłoszenie reklamacji. Zgłoszenie szkody po czasie, powoduje jej nie uznanie. Prawo do złożenia reklamacji ma każda ze stron, zarówno Zleceniodawca, Nadawca oraz Odbiorca w zależności od tego której ze stron przysługuje rozporządzanie przesyłką. Warto pamiętać, że po odebraniu przesyłki bez zastrzeżeń powoduje, że prawo to przechodzi na Odbiorcę. Do reklamacji należy przygotować komplet dokumentów wymaganych przez firmę kurierską, każda z nich reguluje to w swoim regulaminie, a jeśli nie, reguluje to Prawo Przewozowe. Na pewno należy mieć dokument potwierdzający wartość szkody, np fakturę, paragon, kalkulacja kosztów wytworzenia itp. Do reklamacji nie jest wystarczające twierdzenie, że przedmioty są warte określoną kwotą, należy tę kwotę udokumentować. W przypadku firm sprzedających towar, strona do której składaliśmy reklamację, zgodnie z prawem, będzie prosić nas o dokument bez utraconych zysków, lub podanie procentowo waszej marży. W przypadku gdy jesteśmy płatnikiem VAT, reklamacja jest rozpatrywania w kwocie netto. Wiele firm wymaga wypełnienia formularza reklamacji, oraz dołączenia, oryginału listu za usługę oraz fakturę za przewóz. Do reklamacji warto dołączyć zdjęcia i inne dokumenty potwierdzające szkodę. Jak wygląda reklamacji przesyłek i ile trwa? W przewozie krajowym, przewoźnik ma 30 dni, na rozpatrzenie reklamacji, od dostarczenia, kompletu dokumentów. W przewozie międzynarodowym nie ma uregulowanego terminu. Podstawa prawna USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Obowiązujące terminy: Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki. Szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. Poniżej tekst prawa przewozowego file:///C:/Users/Katarzyna/Downloads/D19840272Lj.pdf Przesyłki międzynarodowe, są realizowane na podstawie Konwencji CMR, o ile jedna ze stron jest z nią związana http://www.freego.pl/unormowania/konwencja_cmr.pdf Co prawda zgodnie z prawem każda ze stron może złożyć reklamację, jednak w przypadku naszej firmy, pośredniczymy w reklamacjach i pomagamy w tym procesie. Potrzebne dokumenty, które prosimy od Państwa to dokumenty, które są wymagane przez poszczególnych przewoźników. Tu możecie sprawdzić jak poprawnie zapakować paczkę pakowanie paczek Reklamacja przesyłek

Certyfikaty

Obsługa transakcji

Newsletter

Wpisz swój email aby otrzymywać informacje na temat aktualnych promocji oraz nowej oferty.